گروه آموزشی NF6 از میان افرادی که توانایی ساخت ویدیو و مقالات آموزشی دارند در زمینه شطرنج استخدام می کند ، برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

09352800675
در آموزشکده شطرنج Nf6 عضو نیستید ؟ عضویت در آموزشکده شطرنج Nf6