آیین نامه مسابقات شطرنج گرامیداشت هفته اردبیل

آیین نامه مسابقات شطرنج گرامیداشت هفته اردبیل

آیین نامه مسابقات شطرنج گرامیداشت هفته اردبیل

مدرسه شطرنج آچمز اردبیل با نظارت و همکاری هیات شطرنج استان و حمایت و مشارکت اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ؛ اداره کل بهزیستی استان اردبیل، شرکت آرتا پروتئین اردبیل و دانشگاه محقق اردبیلی ، اولین دوره مسابقات شطرنج گرامیداشت هفته اردبیل ( چهارم مرداد ) و سومین سالگرد تاسیس مدرسه شطرنج آچمز را با شرایط ذیل برگزار می نماید.

در  این مسابقات هدف از برگزاری، حمایت از ورزشکاران رشته شطرنح با شعار ( همه از یک خانواده ایم ) می  باشد.

مقررات عمومی مسابقات:

 مسابقات روز سه شنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰ در ورزشگاه تختی   ) سالن شهید آسمانی ( واقع  دراردبیل، ایستگاه سرعین آغاز می گردد.

 مسابقات ریتد می باشد و جدول نتایج مسابقات به فیده ارسال خواهد شد.

 زمان مسابقه ۶۰ دقیقه به اضافه ۳۰ ثانیه پاداش در ازای هر حرکت از ابتدای بازی می باشد .

زمان تاخیر ۳۰ دقیقه از آغاز هر دور می باشد.

 مسابقات در ۹ دور به روش سوئیسی برگزار می شود .

 قرعه کشی مسابقات با استفاده از آخرین نسخه نرم افزار سوئیس منیجر انجام خواهد گرفت.

کلیه هیات های شطرنج استانهای سراسر کشور میتوانند یک بازیکن از استان خود به برگزار کنندگان مسابقات معرفی  نمایند . بازیکن معرفی شده از سوی هیات شطرنج تمامی استانهای کشور معاف از پرداخت ورودیه می باشد و البته  هر استان علاوه بر یک نماینده خود میتواند قهرمان استان سال ۹۷ خود را نیز معرفی بکند که این بازیکن هم معاف از پرداخت ورودیه  می باشد. ) در صورتی که ریتینگ بخش استاندارد بازیکنان معرفی شده زیر ۲۰۰۰ باشد( .

 تنها بازیکنانی می توانند از ثبت نام رایگان در این رویداد بهرمنده گردند که معرفی نامه کتبی از هیات استان خود را به مدیریت مدرسه شطرنج آچمز ارایه نموده و دارای کارت عضویت سیستم جامع استان مربوطه نیز باشد.

 تمامی بازیکنان نابینا و کم بینا شرکت کننده دراین مسابقات ازپرداخت ورودیه معاف می باشند .


برای دریافت ادامه آیین نامه از بخش زیر اقدام کنید

پیگیری سفارش
لیست مقایسه