آموزش حمله ماکس لانژ

آموزش حمله ماکس لانژ

حمله ماکس لانژ عنوان آموزش امروز مکتب خانه شطرنج می باشد، امروز از مکتب خانه شطرنج در خدمت شما علاقه‌مندان و دوستداران به شطرنج هستیم با آموزش حمله ماکس لانژ با ما همراه باشید.


۱ : e4         e5
۲ : Nf3        Nc6
۳ : Bc4        Bc5
۴ : o-o         Nf6
۵ : d4

ایده این حرکت سفید، اجزای یک گامبی می‌باشد. این گشایش به ویژه از آن جهت دارای اهمیت است که ممکن است با پس و پیش شدن حرکت‌ها بسیاری از وضعیت‌ها از جمله دفاع دو است ایجاد شود.

.

تصویر زیر را ببینید


آموزش حمله ماکس لانژ


این حرکت می‌تواند برای سیاه دشواری‌های زیادی ایجاد کند اگر شناسایی عمیق بر تغییرات گوناگون تاکتیکی آن نداشته باشید در وضعیت فوق سیاه ۲ راه متفاوت زیر را در اختیار دارد:
.

۱ : سیاه مرکز را راها نمی کند

۵ : …..          B*d4
۶ : N*d4        N*d4
۷ : f4

۷ : Bg5   h6   ۸ : Bh4    g5 ?

این حرکت ظاهراً طبیعی به نظر می‌رسد، سیاه یک پیاده بیشتر دارد و علاوه به را آن چون هنوز قلعه نرفته است می‌تواند قلعه بزرگ را انتخاب کند اما با اجرای این حرکت در دام زیبایی می افتد که در زیر خواهیم دید.
بازی درست سیاه وزیر e7 است و بعد از f4 آن وقت وزیر c5 بازی می‌کند.

۹ : f4!   g*f4 ( 9 : ….     g*h4      ۱۰ : f*e5 )
۱۰ : R*f4!     e*f4
۱۱ : Q*d4     ۰-۰
۱۲ : B*f6       Qe8
۱۳ : Bh8!

مات اجتناب ناپذیر است .

۷ : …..                    d6
۸ : f*e5                   d*e5
۹ : Bg5                    Qe7
۱۰ : Na3                  Be6
۱۱ : c3                    B*c4
۱۲ : N*c4                 Ne6
۱۳ : B*f6                  g*f6
۱۴ : Qa4+                 c6
۱۵ : Ne3                   Qc5

در این وضعیت  سیاه دست کم به برقراری تساوی موفق می‌شود.


۲: سیاه مرکز را ترک می‌کند

 

۵ : …….                 e*d4
۶ : e5                      d5

یک واکنش طبیعی

۶ :  …..     Ng4    ۷ : Bf4     d6    ۸ : e*d6    B*d6     ۹ : Re1+   Kf8    ۱۰ : B*d6+   Q*d6   ۱۱ : c3    d*c3    ۱۲ : N*c3

سفید مختصر برتری دارد

۷ : e*f6            d*c4

این راه بازی همان حمله مشهور ماکس لانژ است که در طول بیش از یک قرن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

۸ : Re1+             Be6
۹ : Ng5               Qd5
۱۰ :Nc3               Qf5
۱۱ : Nc e4           o-o-o
۱۲ : N*e6            f*e6
۱۳ : g4                Qe5
۱۴ : f*g7             Rg8
۱۵ : Bh6!

اکنون سیاه می‌تواند خواه با d3 و خواه با فیل b4 بازی را دنبال کند. در وضعیت حاضر، استراتژی نقش مهمی ندارد و شناسایی عمیق تغییرات گوناگون تاکتیکی حرف اول را می زند.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه