چگونگی مات مختنق در شطرنج

چگونگی مات مختنق در شطرنج

امروز از مکتب خانه شطرنج در خدمتتان هستیم با ادامه مبحث تاکتیک در شطرنج قصد داریم برایتان امروز آموزش مات مختنق را توضیح دهیم با ما همراه باشید

مثال اول :

همانطور که در دیاگرام زیر مشاهده می کنید شاه سیاه توسط رخ و پیاده های خودش امکان حرکت ازش گرفته شده و  اگر نوبت حرکت با سفید باشد سفید میتواند با انجام حرکت اسب f7  شاه سیاه را  کیش کرده و به این دلیل که  شاه هیچ خانه ای برای حرکت ندارد و به اصطلاح کیش و مات میشود .


مثال دوم :

در این مثال همانطور که مشاهده میکنید سیاه از لحاظ قوی نسبت به سفید برتری دارد وقتی که سیاه رخ در ازای سوار سبک سفید دارد در اصطلاح میگوییم سیاه تفاوت جلو هست ،  نوبت حرکت در اینجا با سفید است و سفید امکان حرکت وزیر b8 را دارد و بعد از انجام رخ  در b8  توسط سیاه که یک حرکت اجباری میباشد  سفید با حرکت Nc7  شاه سیاه رو کیش و مات کند .

پیگیری سفارش
لیست مقایسه