ناگفته هایی شنیدنی از زندگی و مسابقات تیگران وارتانوویچ پتروسیان

ناگفته هایی شنیدنی از زندگی و مسابقات تیگران وارتانوویچ پتروسیان

تیگران وارتانوویچ پتروسیان (۱۹۸۴-۱۹۲۹)

رابرت فراست شاعر در شگفت و ابهام بود که جهان در آتش به پایان خواهد رسید یا یخ: بوتوینیک بر آتش حملات ناگهانی میخائیل تال علیه شاهش غلبه کرد اما در برابر سرمای یخ روش دفاعی پتروسیان پژمرد. تیگران پتروسیان عنوان قهرمانی را در ۱۹۶۳ با ۵ برد، ۱۵ تساوی و ۲ شکست از بوتوینیک گرفت. فیده حق مسابقه مجدد قهرمان را حذف کرد و بوتوینیک به این نتیجه رسید که برای تلاش جهت احراز صلاحیت کسب قهرمانی جهان از طریق روش معمول بیش از حد مسن است بنابراین در این زمان بوتوینیک بلاخره عنوان قهرمانی را برای همیشه از دست داد.

پتروسیان در ارمنستان پرورش یافت و این واقعیت، وی را به عنوان دومین قهرمان جهان اهل شوروی ولی غیرروس جهان بعد از تال معرفی می کند. (سومین و آخرین قهرمان جهان غیرروس اهل شوروی گری کاسپارف است. کسی که ارمنی است ولی متولد و بزرگ شده آذربایجان می باشد). برخلاف تال، بازی های پتروسیان از هیجان یک یورش دیوانه وار به شاه تهی بود. روش پتروسیان ظریف بود: وی می خواست مطمئن شود که همه امکانات فعال رقیبش تحت کنترل درآمده اند قبل از اینکه خود هر حرکت فعالی انجام دهد. افراد بسیاری بازی های وی را کسل کننده یافتند اما مطالعه ای دقیق از آن ها می تواند بسیار آموزنده باشد.

روش پتروسیان برای تورنمنت ها مناسب نبود زیرا وی بسیاری از بازی هایش را مساوی می کرد بنابراین عملکرد تورنمنتی وی هرگز مانند رقبایش قابل توجه نبود. اما در رقابت در مقابل یک نفر وی به سختی قابل شکست دادن بود. بوریس اسپاسکی این واقعیت را هنگامی که پتروسیان را برای قهرمانی جهان در ۱۹۶۶ به مبارزه طلبید دریافت و پتروسیان با ۴ برد، ۱۷ تساوی و ۳ باخت به برتری رسید. پتروسیان شاید هرگز آشکارا بهترین بازیکن جهان نبود، آنطور که بوتوینیک در دهه ۱۹۴۰ و اسمیسلف در دهه ۱۹۵۰ بودند و نبوغ ذاتی میخائیل تال را هم نداشت. اما شکست دادن وی بسیار سخت و روش وی از زمان خودش جلوتر بود. ده سال بعد، آناتولی کارپف روش پتروسیان در کم اثر کردن بازی فعال حریف را وام گرفت و همین وی را قادر ساخت تا برای یک دهه بر شطرنج جهان حکمرانی کند.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه