۲۰ نکته طلایی در شطرنج که میبایست بدانید

۲۰ نکته طلایی در شطرنج که میبایست بدانید

  ۲۰ نکته طلایی و مهم شطرنجی که همواره باید بخاطر داشت : 

نکته ۱ : در صورتی که ابتکار عمل در دستان شماست ، نباید سوارها را تعویض کنید !!
نکته ۲ : باز کردن پوزیسیون برای بهره برداری از خانه های ضعیف مفید است .
نکته ۳ : بهترین تعداد جزیره پیاده ای عدد ” دو ”  است نه بیشتر .
نکته ۴ : در صورتی که در یک جناح اکثریت پیاده دارید ، تعویض شانس حرکت و پیشروی در آن جناح را افزایش میدهد .
نکته ۵ : زمانی که سوار عقب هستید ، پیاده ها را تعویض کنید ولی سوارها را خیر !!
نکته ۶ : سعی کنید محاسبات گسترده و نه خیلی عمیق انجام دهید .
نکته ۷ : همیشه ” فضا ” مهمتر از ” زمان ” _تمپ _ است .
نکته ۸ : این را بدانید که با کم کردن و حذف تنش در بازی فرصتهای خود را نیز از دست خواهید داد !!
نکته ۹ : بازیکنی که در برابر پیاده منفرد وزیر بازی میکند ، همیشه باید همه اسبها را تعویض کند !!
نکته ۱۰ : هیچ وقت اقدام به پیشروی و آغاز حرکت ساختار پیاده ای که در آن پیاده دوبله وجود دارد نکنید !!
نکته ۱۱ : اگر حرکت انتخابی که در راستای تحقق طرح انتخاب شده ، بر اساس اصول عمومی حاکم بر شطرنج بد به نظر میرسد نشان از آن دارد که طرح شما خوب نیست .
نکته ۱۲ : طرفی که برتری پوزیسیونی دارد لزومی ندارد برای پیچیده کردن بازی تلاش کند . اما طرفی که پوزیسیون بازنده دارد بد نیست بازی را پیچیده کند !!
نکته ۱۳ : در بازی بلیتس اغلب مهره اسب نسبت به فیل بهتر است !!
نکته ۱۴ : ایده ها هستند که طرح را شکل میدهند نه حرکات .
نکته ۱۵ : اینکه تلاش کنید بهترین حرکت را انجام دهید لزوماً به معنای بازی برای برد نیست .
نکته ۱۶ : زمانی که با یک پوزیسیون _ بحرانی _ مواجه میشوید مجبورید شاخه ها را محاسبه کنید .
نکته ۱۷ : گامبی یک پیاده معادل سه تمپ در بازی است .
نکته ۱۸ : اگر ابتکار عمل در دست داشته باشید هر معجزه ای میتواند به وقوع پیوندد !!
نکته ۱۹ : هیچ وقت حس ششم (شم پوزیسیونی) خود را نادیده نگیرید !!
نکته ۲۰ : نقطه ضعف پوزیسیون فیانکتو ، h3 و یا h6 می باشد .

نظرات (2)

نگار

شما چند سال دارین

پیگیری سفارش
لیست مقایسه