کتاب آموزشی Strategic Chess Exercises


کتاب Strategic Chess Exercises از نمونه کتاب های موجود در شطرنج میباشد که در خصوص تمرین و تاکتیک در شطرنج استفاده میشود و عمده استفاده این کتاب در خصوص تاکتیک های شطرنج میباشد .

 


نوشته : امانوئل بریچارد


تعداد صفحه : 383


فرمت : PDF